Anunț pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila pentru care se organizează examen în data de 19 noiembrie 2020 – proba scrisă

Anunț pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila pentru care se organizează examen în data de 19 noiembrie 2020 – proba scrisă

MĂRIME FONT
CONTRAST