Primăria Municipiului Brăila organizează examen în data de 04 noiembrie 2019, proba scrisă, pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila.

Primăria Municipiului Brăila organizează examen în data de 04 noiembrie 2019,
proba scrisă, pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de
funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brăila.

MĂRIME FONT
CONTRAST