Daniel Bianu

Author's posts

Servicii de proiectare faza II, precum și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului în cadrul proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: Servicii de proiectare faza II, precum și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului în cadrul proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila”, la sediul din Piața Independenței nr.1 invitație participare SF + formulare

Lucrări amenajare Orășelul copiilor în Parcul Monument

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  „Lucrări amenajare Orășelul copiilor în Parcul Monument”, la sediul din Piața Independenței nr.1 descărcare

Reorganizarea licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 131,00 mp, situat în Brăila, Str. Cărămidari FN, NCP 96303, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 430/11.08.2021, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 131,00 mp, situat …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier la  obiectivul de investiții „Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  Servicii de dirigenție de șantier la  obiectivul de investiții „Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu ”, la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă

Hotărârea CJSU nr. 366 din 13.10.2021, privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1090/06.10.2021

Hotărârea CJSU nr. 366 din 13.10.2021, privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1090/06.10.2021 descarcă

H.C.J.S.U nr. 364 din 12.10.2021 privind încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite de H.G. nr. 1090 / 06.10.2021

H.C.J.S.U nr. 364 din 12.10.2021 privind încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite de H.G. nr. 1090 / 06.10.2021 descarcă

H.G. nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

H.G. nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – descarcă

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 17.11.2021 proba scrisă

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 17.11.2021 proba scrisă Anunț Bibliografie

HOTĂRÂREA C.J.S.U. NR. 361 din 09 octombrie 2021, privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate Ia 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 932/09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 361 C.J.S.U.  din 09 octombrie 2021, privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate Ia 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 932/09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare – descarcă  MONITORUL OFICIAL PARTEA I  NR 962 DIN 7 OCTOMBRIE 2021 – descarcă DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – descarcă …

Continuare

Dezbatere publică – Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila

  Primăria Municipiului Brăila, titular al planului ,,Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Brăila” anunță publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice la sediul Primăriei Municipiului Brăila, din Municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1, camera 16, în ziua de 29 noiembrie 2021, la ora 13.00.   La ședința de dezbatere publică vor participa autoritatea competentă pentru protecția mediului, …

Continuare

MĂRIME FONT
CONTRAST