Daniel Bianu

Author's posts

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 668,00 mp, situat în Brăila, Str. Independenței, nr. 57, NCP 79665, în vederea edificării unui obiectiv economic.

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 313/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 668,00 mp, situat …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 310/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 20,00 mp, indiviz din 18599 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești, nr. 12, lot 1 – Str. Vădeni, nr. 11A, 11D, 11E, NCP 82486, în vederea edificării unui obiectiv economic.

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 311/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 20,00 mp, indiviz …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 40,00 mp, indiviz din 18599 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești, nr. 12, lot 1 – Str. Vădeni, nr. 11A, 11D, 11E, NCP 82486, în vederea edificării unui obiectiv economic

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 312/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 40,00 mp, indiviz …

Continuare

Concurs ocupare funcții vacante de execuție în cadrul S.P.A.M.A. Creșe Brăila în data de 07 iulie 2021

Concurs ocupare funcții vacante de execuție în cadrul S.P.A.M.A. Creșe Brăila în data de 07 iulie 2021 REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AJUTOR-BUCĂTAR REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR-PUERICULTOR REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERĂ   Anunț concurs Bibliografia și Tematica  EDUCATOR – PUERICULTOR Bibliografia și Tematica  AJUTOR-BUCĂTAR …

Continuare

HG nr. 730 din 08.07.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începand cu data de 12 iulie 2021

HG nr. 730 din 08.07.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începand cu data de 12 iulie 2021 descarcă

Rezultatele selecției dosarelor în urma cererilor depuse de unitățile de cult

Rezultatele selecției dosarelor în urma cererilor depuse de unitățile de cult. descarcă

Echipamente/utilaje-instalații detecție incendiu și execuție lucrări  în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiții – Consolidare și reabilitare corp A și B, Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Echipamente/utilaje-instalații detecție incendiu și execuție lucrări  în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiții – Consolidare și reabilitare corp A și B, Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila” , la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă COMUNICARE

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 01.07.2021

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 01.07.2021:  HG nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată cu  HG  nr. …

Continuare

Servicii de asigurare navă de pasageri Chira Chiralina

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Servicii de asigurare navă de pasageri Chira Chiralina”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

MĂRIME FONT
CONTRAST