Daniel Bianu

Author's posts

ANUNȚ IMPORTANT SPCLEP: Reprogramare eliberare C.I.

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței cumulate de 4/1000 locuitori

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței cumulate de 4/1000 locuitori: HOTĂRÂRE Nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei …

Continuare

Servicii de elaborare a Studiului pentru determinarea indicelui de satisfacție a călătorilor față de transportul public local

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Servicii de elaborare a Studiului pentru determinarea indicelui de satisfacție a călătorilor față de transportul public local” , la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, asupra terenului în suprafaţă de 78.549,00 mp, situat în Brăila, DN 22B  Km 4+520, NCP 91898

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 56/29.01.2021, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 98/25.02.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, asupra terenului ce aparţine …

Continuare

Anunț public privind combaterea buruienii Ambrozia

Primăria Municipiului Brăila informează cetățenii cu privire Ia prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completarile ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare descarcă

P.U.Z.- ,,DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE DEPOZIT CUTII VALORI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACEES AUTO ȘI PIETONAL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Mircea Mălăeru nr. 2-2C-80, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. RELDO S.R.L. a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE DEPOZIT CUTII VALORI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACEES AUTO ȘI PIETONAL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Mircea Mălăeru …

Continuare

Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila. – Formă modificată

Aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Brăila. – Formă modificată descarcă

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 urmare a depășirii incidenței cumulate de 3/1000 locuitori

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 urmare a depășirii incidenței cumulate de 3/1000 locuitori: HOTĂRÂRE Nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei …

Continuare

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 21.04.2021

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 21.04.2021 proba scrisă Anunț concurs Bibliografie concurs Rezultat selecție dosare

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 14.03.2021

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 14.03.2021 HOTĂRÂRE Nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 HOTĂRÂREA …

Continuare

MĂRIME FONT
CONTRAST