Daniel Bianu

Author's posts

P.UD. S.C. Doraly Mall S.R.L. cu obiectivul ,, Construire imobil locuințe colective P+2E, amenajare și împrejmuire teren”, la adresa str. Școlilor nr. 6, Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 30.05.2022 ora 12.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorului S.C. Doraly Mall S.R.L. cu obiectivul ,, Construire imobil …

Continuare

ANUNT PUBLIC – P.U.D. „Schimbare de Destinație din Construcție Industrială și Edilitară P+1E+M, în Imobil cu Funcțiuni Mixte P+1E+M ( Spațiu Alimentație Publică și Spațiu Comercial la Parter, Spații Cazare la Etaj și Mansardă), Recompartimentare Interioară, Modificare Accese, Modelare Fațade și Construire Scară Exterioară Metalică”

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 23.05.2022 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorului C. Orient Company S.R.L. cu obiectivul ,, Schimbare de …

Continuare

Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila””, la sediul din Piața Independenței nr.1

Anunț – REVIZUIRE CALENDAR DE EFECTUARE A RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021

ANUNȚ IMPORTANT         CALENDARUL DE EFECTUARE A RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 A FOST REVIZUIT PRIN HOTĂRÂREA NR. 10/12.05.2022 CCRPL 2021, DUPĂ CUM URMEAZĂ:         PERIOADA DE AUTORECENZARE, INCLUSIV AUTORECENZARE ASISTATĂ SE DECALEAZĂ PÂNĂ LA DATA DE 27.05.2022.         PERIOADA DE COLECTARE A DATELOR DE CĂTRE RECENZORII DE TEREN PRIN INTERVIURI FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ SE DECALEAZĂ …

Continuare

ANUNȚ IMPORTANT – Locații și taxe locale privind oficierea căsătoriei

ANUNȚ IMPORTANT      Locațiile stabilite pentru oficierea căsătoriilor sunt următoarele: Sediul Primăriei Municipiului Brăila; Grădina Publică – Foișor; Casa Memorială „Petre Ștefănescu – Goangă”; Centrul Cultural „Nicăpetre”.      Taxele locale privind oficierea căsătoriei, aplicabile în anul fiscal 2022, sunt stabilite prin H.C.L.M. nr. 721/27.12.2021, după cum urmează: Taxă specială pentru oficierea căsătoriei în …

Continuare

Anunț examen de recrutare a funcției contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila pentru care se organizează examen în data de 19 mai 2022 – proba scrisă pentru ocupare pe perioada nedeterminată pentru personalul care în perioada stării de alertă a ocupat fără concurs posturi pe perioada determinată

Anunț examen de recrutare a funcției contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila pentru care se organizează examen în data de 19 mai 2022 – proba scrisă pentru ocupare pe perioada nedeterminată pentru personalul care în perioada stării de alertă a ocupat fără concurs posturi pe perioada determinată Anunț …

Continuare

Comunicat de presă cu privire la proiectul ”Protejarea sănătății populației Municipiului Brăila în contextul pandemiei cauzate de COVID 19”, cod SMIS 2014+ 139847

P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Dumbrava Roșie nr. 32, 34, 34A, Lot 1/1, Municipiul Brăila

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 19.04.2022 ora 10.00 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatoarei TOPCIU GETA cu obiectivul ,,CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” …

Continuare

Erată – Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 400,00 mp, situat în Brăila, Str. Paltinului T19, P196/25, NCP 97852, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, aduce la cunoștiință publică următoarea ERATĂla anunțul publicat în data de 12.04.2022 privind organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în …

Continuare

Erată – Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 157,00 mp, situat în Brăila, Str. Danubiului, în partea de nord a imobilului cu nr. 13bis, NCP 98017, în vederea edificării unui obiectiv economic

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, aduce la cunoștiință publică următoarea ERATĂla anunțul publicat în data de 12.04.2022 privind organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila …

Continuare