adriana mihai

Author's posts

Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului – „Reabilitare  modernizare și dotare Școala Gimnazială Mihai Eminescu”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului – „Reabilitare  modernizare și dotare Școala Gimnazială Mihai Eminescu”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

Anunț Public – PUZ ,, Construire Depozit Cereale, Șopron Unelte Agricole, Platforme și Instalații de Stins Incendiu –Hidranți Exteriori, Schimbare Destinație C1,C8 din Șopron în Magazie, Construire Gospodărie Apă”

     Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Rumsfeld S.R.L. reprezentată de Arghir Valentin, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Depozit Cereale, Șopron Unelte Agricole, Platforme și Instalații de Stins Incendiu –Hidranți Exteriori, Schimbare Destinație C1,C8 din Șopron în …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -Lotizare în vederea construirii unui ansamblu de locuințe

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Ifrim Gelu și Ifrim Micuța Dori au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Lotizare în vederea construirii unui ansamblu de locuințe” la adresa T.37, P.275/3/2/2 Lot 1/1, 275/1, 275/2, 275/3/1, 275/3/2/1 lot 1, nrc …

Continuare

Servicii de publicitate și informare în cadrul proiectului – „Piața de Pește”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  Servicii de publicitate și informare  în cadrul proiectului – „Piața de Pește”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

ANUNȚ PUBLIC – referitor obiectivului de investitii „Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila”

Municipiul Brăila, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul « Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila », propus a fi amplasat în judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Aleea Culturii (parcarea din curtea interioară a blocurilor 10, 17, 18); Cartier Obor, Aleea Lalelelor (inclusiv aleea pietonală situată între …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC – aferent obiectivului de investiții « Schimbarea destinației locului de joacă pentru copii din Municipiul Brăila, Str. Galați, bl.A, în parcare »

Primăria Municipiului Brăila, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Schimbarea destinației locului de joacă pentru copii din Municipiul Brăila, Str. Galați, bl.A, în parcare », propus a fi amplasat în județul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Galați, bl.A: …

Continuare

Furnizare dotări  în cadrul proiectului  – măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru “Furnizare dotări  în cadrul proiectului  – măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor“, la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă Clarificare  

ANUNȚ PUBLIC – aferent obiectivului de investiții « Modernizare străzi Cartier Comorofca »

Municipiul Brăila, titular al proiectului « Modernizare străzi Cartier Comorofca », anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul « Modernizare străzi Cartier Comorofca », propus a fi amplasat în județul Brăila, Municipiul Brăila, …

Continuare

Achiziționare echipamente/utilaje-instalații detecție incendiu și execuție lucrări în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare și schimbare destinație imobil din B-dul Independenței nr.65››

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru “achiziționare echipamente/utilaje-instalații detecție incendiu și execuție lucrări în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu la obiectivul de investiții ‹‹Reabilitare și schimbare destinație imobil din B-dul Independenței nr.65››“, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

Servicii de dirigenție de șantier pentru contractele subsecvente nr. 2 și 3 la Acordul cadru de execuție lucrări nr. 24929/22.09.2020, având ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2020-2023″

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Servicii de dirigenție de șantier pentru contractele subsecvente nr. 2 și 3 la Acordul cadru de execuție lucrări nr. 24929/22.09.2020, având ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică a străzilor, trotuarelor și aleilor din Municipiul Brăila, în perioada 2020-2023”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

MĂRIME FONT
CONTRAST