adriana mihai

Author's posts

Regulamentul pentru stimularea participării în învătământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță – la nivelul Municipiului Brăila.

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local MunicipalBrăila referitor la  aprobarea „Regulamentului pentru stimularea participării în învătământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradiniță”, la nivelul Municipiului Brăila. descarcă

Servicii de proiectare: Expertiză Tehnică pentru „Modernizare străzi Cartier Comorofca”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  Servicii de proiectare: Expertiză Tehnică pentru „Modernizare străzi Cartier Comorofca – străzi care fac parte din centrul istoric al Municipiului Brăila: Vadul, Cazărmii, Belvedere, Mercur și Pietrei”, parte integrantă a Obiectivului de investiții „Modernizare străzi Cartier Comorofca”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

ANUNȚ PUBLIC -„Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila”

Municipiul Brăila, titular al  proiectului « Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul Brăila », anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluarii impactului asupra mediului,  pentru proiectul, « Extindere a sistemului de iluminat public din municipiul …

Continuare

Retragere anunț de concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 20.10.2021 proba scrisă

În urma clarificărilor de retragere concursuri, făcute de ANFP , în data de 16.09.2021 Primăria Municipiului Brăila retrage anunțul de concurs de recrutare  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila  din data de 20.10.2021 – proba scrisă             Clarificări retragere concursuri ANFP     …

Continuare

Hotărârea Guvernului Nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotărârea Guvernului Nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 descarcă

Furnizare de Unitate PC

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  „Furnizare de Unitate PC”, la sediul din Piața Independenței nr.1. Descarcă

Anunț Public – P.U.D.- Construire locuință P+Mp și împrejmuire”, la adresa strada Vulturului nr.9, Municipiul Brăila

             Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 13.09.2021 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordinea de zi prezentarea planului urbanistic de detaliu al inițiatorilor Cioroiu Fănel și Cioroiu Mirela cu …

Continuare

Anunț concurs de promovare personal contractual de execuție dn cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 22.09.2021 proba scrisă

Anunț concurs de promovare personal contractual de execuție dn cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 22.09.2021 proba scrisă Anunț Bibliografie Rezultat proba scrisă Rezultat proba interviu Rezultat final

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 14.10.2021 proba scrisă

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 14.10.2021 proba scrisă Anunț Bibliografie Rezultat selecție dosare Programare proba suplimentară  Rezultat proba suplimentară Rezultat  proba scrisă Rezultat soluționare contestații privind proba scrisă Rezultat proba interviu Rezultat soluționare contestație proba interviu

Servicii de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiții– „Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru  Servicii de proiectare și executie lucrări la obiectivul de investiții– „Achiziționare și montare sistem video pentru trafic greu”, la sediul din Piața Independenței nr.1. Anulare descarcă clarificare

MĂRIME FONT
CONTRAST