adriana mihai

Author's posts

Servicii de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor din cadrul UAT Municipiul Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: Servicii de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor din cadrul UAT Municipiul Brăila”, la sediul din Piața Independenței nr.1 descarca

Studii de specialitate: Studiu topografic și Studiu Geotehnic, la obiectivul de investiții „Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică Servicii de proiectare: Studii de specialitate: Studiu topografic și Studiu Geotehnic, la obiectivul de investiții „Reabilitare gard împrejmuire Grădina Publică”,  la sediul din Piața Independenței nr.1 descarca  

ANUNȚ PUBLIC -PUZ -,, Lotizare în vederea construirii de Locuințe Unifamiliale și Colective” la adresa Șos. Râmnicu Sărat nr.92, Lot1 5/1/1, 6/1, 10/1, Nr. cad. 90577, 90559, 90667, S.C. IMOMAR SRL

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Imomar S.R.L. cu sediul în B-dul Independenței, nr.14, Bl. B4, et.1, ap. Birou nr.5, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Lotizare în vederea construirii de Locuințe Unifamiliale și Colective” la adresa Șos. Râmnicu Sărat …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC – Construire Creșa Mică – Proiect Tip, în Municipiul Brăila, Str. Cezar Petrescu, Nr. 9A, Județul Brăila

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA,  anunţă publicul interesat asupra luării de către A.P.M Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  « Construire Cresa Mica – Proiect Tip, in Municipiul Braila, Str. Cezar Petrescu, Nr. 9A, Judetul Braila », propus a fi amplasat în jud. Brăila,  municipiul Brăila, Str. …

Continuare

PROGRAM STARE CIVILĂ PENTRU ÎNREGISTRĂRI DECESE ÎN PERIOADA 30.04-01.05.2022

PROGRAM STARE CIVILĂ PENTRU ÎNREGISTRĂRI DECESE ÎN PERIOADA 30.04-01.05.2022

PROGRAM STARE CIVILĂ -ÎNREGISTRARE DECESE ÎN PERIOADA 22-25 APRILIE 2022

PROGRAM STARE CIVILĂ -ÎNREGISTRARE DECESE ÎN PERIOADA 22-25.04.2022

ANUNȚ PUBLIC -«Modernizarea Spațiilor Publice din Cartierele Hipodrom și Obor»

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  «Modernizarea Spațiilor Publice Din Cartierele Hipodrom și Obor», amplasament, municipiul Brăila, P1 – parcare Piata Microhală, bl. M1 – M3; P2 – Parcare Aleea Învățătproilor, bl. O1 – …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -informare cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare

Primăria Municipiului Brăila informează cetățenii cu privire la  prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, …

Continuare

Execuție lucrări de desființare  la obiectivul de investiții ” Desființare construcții C1 – școală și C2 – grup sanitar, situate in Municipiul Brăila str. Cezar Petrescu nr. 9A ”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: Execuție lucrări de desființare  la obiectivul de investiții ” Desființare construcții C1 – școală și C2 – grup sanitar, situate in Municipiul Brăila str. Cezar Petrescu nr. 9A ”, la sediul din Piața Independenței nr.1 Clarificare descarcă

Servicii de dirigenție de șantier  la obiectivul de investiții ” Desființare construcții C1 – școală și C2 – grup sanitar, situate in Municipiul Brăila str. Cezar Petrescu nr. 9A ”,

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru: Servicii de dirigenție de șantier  la obiectivul de investiții ” Desființare construcții C1 – școală și C2 – grup sanitar, situate in Municipiul Brăila str. Cezar Petrescu nr. 9A ”, la sediul din Piața Independenței nr.1 descarcă