adriana mihai

Author's posts

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 13.04.2021

HOTĂRÂRE Nr. 432/08.04.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT SPCLEP:  Reprogramare eliberare C.I.

Anunț Public – Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 128/29.03.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220, …

Continuare

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței cumulate mai mari de 3/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței  cumulate mai mari de 3/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori: HOTĂRÂRE Nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -proiect „Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument Brăila”

MUNICIPIUL BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument Brăila”, propus a fi amplasat în Jud.Brăila, Municipiul Brăila, Parc Monument, nu se va supune evaluării impactului asupra …

Continuare

Servicii de supervizare în cadrul proiectului „Modernizare transport electric Calea Galați”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Servicii de supervizare în cadrul proiectului „Modernizare transport electric Calea Galați”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă  

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 14.04.2021

Anunț concurs de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brăila, organizat în data 14.04.2021  Anunț concurs Bibliografie concurs  Rezultate selecția dosarelor Rezultat contestație selecția dosarelor Rezultat probă calculator

Anunț public – Obiectiv investiții “Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce”

Municipiul Brăila, titular al proiectului “Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce”, propus a fi amplasat în județul Brăila, Municipiul …

Continuare

Servicii  de dirigenție de șantier la obiectivul de investiții  „Amenajare stații tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public  de călători”

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Servicii  de dirigenție de șantier la obiectivul de investiții  – Amenajare stații tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public  de călători”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarcă

Servicii proiectare Faza I pentru proiectul Eficientizare energetică Școala Gimnazială Anton Pann Brăila

Primăria Municipiului Brăila a demarat achiziția publică pentru „Servicii proiectare Faza I pentru proiectul Eficientizare energetică Școala Gimnazială Anton Pann Brăila”, la sediul din Piața Independenței nr.1. descarca clarificare

MĂRIME FONT
CONTRAST