Categoria: Comunicate oficiale

ANUNȚ IMPORTANT Procedură privind declararea decesului

ANUNȚ IMPORTANT  Procedură privind declararea decesului   În contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dată fiind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020 a Decretului nr. 195/2020, potrivit procedurii de declarare și înregistrare a decesului, comunicată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor …

Continuare

ANUNȚ IMPORTANT VALABILITATE ACTE DE IDENTITATE pe perioada stării de urgență

ANUNȚ IMPORTANT  VALABILITATE ACTE DE IDENTITATE pe perioada stării de urgență             Conform Ordonanței de Urgență nr. 34 din 26 martie 2020, emisă de Guvernul României, art. 33^2, aliniatul (1),valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea …

Continuare

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 5.775,00 mp, situat în Brăila, DN 22B Km 0+400, lot 2/1, NCP 91551

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 5.775,00 mp, situat în Brăila, DN 22B  Km 0+400, …

Continuare

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați, nr. 363A, NCP 85776

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați, nr. 363A, …

Continuare

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 334,00 mp, situat în Brăila, Str. Mașinilor, nr. 3, NCP 9953,

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 334,00 mp, situat în Brăila, Str. Mașinilor, nr. 3, …

Continuare

Licitație publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. Prahovei, nr. 16, NCP 93998

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. Prahovei, nr. 16, …

Continuare

ANUNȚ IMPORTANT! referitor la încheierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență

ANUNȚ IMPORTANT!  În conformitate cu procedura transmisă de către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date  Pe perioada instituirii stării de urgență, încheierea căsătoriei se face numai ca urmare a programării telefonice la numărul de telefon: 0239/611700, int. 23.  Pe perioada instituirii stării de urgență nu se acordă dispensele …

Continuare

Informare cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018

Primăria Municipiului Braila informează cetățenii cu privire la  prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia si ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018 descarcă

PUZ- Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe” la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, 253/12, 253/15, din Municipiul Brăila

ANUNȚ PUBLIC   Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către Nicoară Ileana, Nicoară Mihaela, și Nicoară Saghina a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Operațiuni Notariale-Dezmembrare Terenuri în Vederea Construirii de Spații de Depozitare, Birouri, Servicii și Locuințe” la adresa Tarlaua 32, Parcelele 253/11, …

Continuare

Dispoziția nr.1026 din 24.03.2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la organizarea activităților de lucru cu publicul în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, pe perioada stării de urgență declarată pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/2020.

Instituirea unor măsuri referitoare la organizarea activităților de lucru cu publicul în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brăila și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Brăila, pe perioada stării de urgență declarată pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/2020.   descarcă

MĂRIME FONT
CONTRAST