Categoria: Comunicate oficiale

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 13.04.2021

HOTĂRÂRE Nr. 432/08.04.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ANUNȚ IMPORTANT SPCLEP:  Reprogramare eliberare C.I.

Anunț Public – Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 128/29.03.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220, …

Continuare

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței cumulate mai mari de 3/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței  cumulate mai mari de 3/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori: HOTĂRÂRE Nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică …

Continuare

ANUNȚ IMPORTANT SPCLEP: Reprogramare eliberare C.I.

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței cumulate de 4/1000 locuitori

Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmare a depășirii incidenței cumulate de 4/1000 locuitori: HOTĂRÂRE Nr. 293/2021 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -proiect „Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument Brăila”

MUNICIPIUL BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Amenajare Orășelul Copiilor și Skate Parc în Parc Monument Brăila”, propus a fi amplasat în Jud.Brăila, Municipiul Brăila, Parc Monument, nu se va supune evaluării impactului asupra …

Continuare

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, asupra terenului în suprafaţă de 78.549,00 mp, situat în Brăila, DN 22B  Km 4+520, NCP 91898

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 56/29.01.2021, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr. 98/25.02.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, asupra terenului ce aparţine …

Continuare

Anunț public privind combaterea buruienii Ambrozia

Primăria Municipiului Brăila informează cetățenii cu privire Ia prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completarile ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018, aprobate prin H.G.R. nr. 707/2018, cu modificările și completările ulterioare descarcă

P.U.Z.- ,,DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE DEPOZIT CUTII VALORI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACEES AUTO ȘI PIETONAL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Mircea Mălăeru nr. 2-2C-80, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că S.C. RELDO S.R.L. a depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,DESFIINȚARE CORP C1, CONSTRUIRE DEPOZIT CUTII VALORI, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACEES AUTO ȘI PIETONAL ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” la adresa Str. Mircea Mălăeru …

Continuare

MĂRIME FONT
CONTRAST