Categoria: Comunicate oficiale

HOTĂRÂRE Nr. 795 din 28 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂRE  Nr. 795 din 28 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 descarcă

Anunț Public – PUZ ,, Construire Depozit Cereale, Șopron Unelte Agricole, Platforme și Instalații de Stins Incendiu –Hidranți Exteriori, Schimbare Destinație C1,C8 din Șopron în Magazie, Construire Gospodărie Apă”

     Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către S.C. Rumsfeld S.R.L. reprezentată de Arghir Valentin, a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,, Construire Depozit Cereale, Șopron Unelte Agricole, Platforme și Instalații de Stins Incendiu –Hidranți Exteriori, Schimbare Destinație C1,C8 din Șopron în …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 668,00 mp, situat în Brăila, Str. Independenței, nr. 57, NCP 79665, în vederea edificării unui obiectiv economic.

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 313/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 668,00 mp, situat …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str. Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea edificării unei construcții cu destinația de locuință.

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 310/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 20,00 mp, indiviz din 18599 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești, nr. 12, lot 1 – Str. Vădeni, nr. 11A, 11D, 11E, NCP 82486, în vederea edificării unui obiectiv economic.

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 311/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 20,00 mp, indiviz …

Continuare

Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 40,00 mp, indiviz din 18599 mp, situat în Brăila, Șos. Baldovinești, nr. 12, lot 1 – Str. Vădeni, nr. 11A, 11D, 11E, NCP 82486, în vederea edificării unui obiectiv economic

  Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 312/18.06.2021, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 40,00 mp, indiviz …

Continuare

ANUNȚ PUBLIC -Lotizare în vederea construirii unui ansamblu de locuințe

Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că Ifrim Gelu și Ifrim Micuța Dori au depus spre consultare publică o propunere a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,Lotizare în vederea construirii unui ansamblu de locuințe” la adresa T.37, P.275/3/2/2 Lot 1/1, 275/1, 275/2, 275/3/1, 275/3/2/1 lot 1, nrc …

Continuare

Concurs ocupare funcții vacante de execuție în cadrul S.P.A.M.A. Creșe Brăila în data de 07 iulie 2021

Concurs ocupare funcții vacante de execuție în cadrul S.P.A.M.A. Creșe Brăila în data de 07 iulie 2021 REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE AJUTOR-BUCĂTAR REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR-PUERICULTOR REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERĂ   Anunț concurs Bibliografia și Tematica  EDUCATOR – PUERICULTOR Bibliografia și Tematica  AJUTOR-BUCĂTAR …

Continuare

HG nr. 730 din 08.07.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începand cu data de 12 iulie 2021

HG nr. 730 din 08.07.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începand cu data de 12 iulie 2021 descarcă

Rezultatele selecției dosarelor în urma cererilor depuse de unitățile de cult

Rezultatele selecției dosarelor în urma cererilor depuse de unitățile de cult. descarcă

MĂRIME FONT
CONTRAST