Categoria: Comunicate oficiale

Licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila situat în Brăila, Calea Călărașilor, nr. 220,  în suprafaţă de 45.054,00 mp, …

Continuare

P.U.Z. – ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S+P+1E” la adresa B-dul Dorobanților nr. 366, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat intenţia de elaborare de către LIPAN NECULAI a Planului Urbanistic Zonal ce are ca obiectiv ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL S+P+1E” la adresa B-dul Dorobanților nr. 366, Municipiul Brăila. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la registratura Primăriei Municipiului Brăila, ghișeele 8-9 sau …

Continuare

COMUNICAT DE PRESĂ – atribuirea loturilor de teren în baza Legii nr. 15/2003

COMUNICAT DE PRESĂ          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. 427/31.08.2020 și Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila  nr. 150/31.03.2020 se aduce la cunoștință publică faptul că, atribuirea loturilor de teren în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată se va efectua în …

Continuare

Reorganizare licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul C.L.M. Brăila, a bunului denumit generic „Punct termic”, imobil compus din construcția C6 – punct termic (PT5 Dorobanți)

   Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, CIF 4205670, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 348/20.07.2020, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul Consiliului Local Municipal Brăila, a bunului denumit generic „Punct termic”, imobil compus din construcția …

Continuare

Sprijinirea Municipiului Brăila pentru Introducerea managementului calităţii

Comunicat de presa – format pdf Certificat ISO – format pdf Manualul calității – format pdf

Diseminarea informațiilor cu privire la subvenționarea de la bugetul local, în anul 2021, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale

Diseminarea informațiilor cu privire la subvenționarea de la bugetul local, în anul 2021, a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale descarcă

Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2020)

Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2020): Hotararea nr.31/14.08.2020 – format pdf Hotararea nr.32/14.08.2020 – format pdf

ANUNȚ PUBLIC referitor la „Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea-Etapa a II-a”

ANUNȚ PUBLIC      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea-Etapa a II-a”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, Cartier Nedelcu Chercea: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.     Proiectul …

Continuare

PREVENIREA INCENDIILOR LA UTILIZAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE ÎN AGRICULTURĂ

  descarcă

PUZ – ,,Construire Hală P+1E și Împrejmuire” la adresa str. Moldovei nr.75, Municipiul Brăila.

ANUNŢ PUBLIC    Primăria Municipiului Brăila cu sediul în P-ţa Independenţei nr.1, anunţă publicul interesat că în data de 19.08.2020 ora 9.30 la camera 16 parter, se va organiza o şedinţă publică ce va avea pe ordine de zi prezentarea planului urbanistic zonal al inițiatorului S.C. Elcomod Control S.R.L. cu obiectivul ,,Construire Hală P+1E și …

Continuare

MĂRIME FONT
CONTRAST