Categoria: Consultare online

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.- formă actualizată

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” Brăila.- formă actualizată descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte – formă actualizată

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte – formă actualizată descarcă

Dezbatere publică – Preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila. – formă actualizată

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Preluarea de către Direcția de Asistență Socială Brăila a activităților centrelor rezidențiale în privința asigurării calității serviciilor sociale prestate și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brăila. – …

Continuare

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Complexului Rezidenţial „Sfânta Maria”

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Complexului Rezidenţial „Sfânta Maria” descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat ” Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat ” Brăila descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea preluării Centrelor rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila în structura Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea preluării Centrelor rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila în structura Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila descarcă

Dezbatere publică – Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidentiale din subordinea Directiei de Asistentă Socială Brăila

Primăria Municipiului Brăila supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila referitor la – Aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidentiale din subordinea Directiei de Asistentă Socială Brăila descarcă

Dezbatere publică  „Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila”

Dezbatere publică  – Avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Brăila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele menționate …

Continuare

MĂRIME FONT
CONTRAST