Direcția Arhitect Șef

Arhitect Șef – ANGHELESCU CORINA ELENA


Audiențe: Marți de la ora 14.00
Pentru înscreri numai VINERI de la ora 8:00 la 12:30 la ghișeul nr. 7bis

Contact:

Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, Etaj 2, Camera 203
Telefon : 0239 694800; 0239 619180 interior 110
e-mail: arhitectsef@primariabraila.ro

Relații cu publicul
Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, parter, ghișeul 8, ghișeul 9
Telefon: 0239 607406

Șef Serviciu: MUNTEANU MIHAELA

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 21, camera 22
Telefon: 0239 607457 – camera 21
Telefon: 0239 607456 – camera 22

Șef Serviciu: BĂRGUANU RADU
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 505
Telefon: 0239.607.471

 • Compartiment Întocmire Documentații în Vederea Concesionarii
 • Oficiul Intabulări și Evidență Carte Funciara
 • Oficiul de Evidență Cadastrul Imobiliar și Aplicarea Legilor Fondului Funciar
 • Inventariere Domeniu Privat Municipiul Brăila

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 508
Telefon: 0239.607.462

 • Oficiul Nomenclator Urban

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 337
Telefon: 0239.607.459

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 21
Telefon: 0239 607457

Concesionare/închiriere terenuri

 • cerere
 • acte de proprietate pentru construcţii  sau pentru teren – copie xerografiată
 • acte de indentitate – copie xerografiată
 • documentaţie cadastrală avizată şi recepţionată de către O.C.P.I. Brăila – copie xerografiată
 • extras de carte funciară actualizat emis de catre  O.C.P.I. Brăila
 • acordul notarial al vecinilor, în care aceştia vor declara pe propria răspundere că nu-şi manifestă dreptul de preemţiune asupra acestui teren şi nici nu sunt în litigiu cu solicitantul şi sunt de acord cu concesiunea
 • certificat fiscal emis de către D.F.P.L. Brăila, din care să rezulte că solicitantul nu are nici un fel de datorii faţă de bugetul local

 Eliberare certificat nomenclator stradal şi număr poştal

 • cerere tip
 • acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, partaj voluntar sau dezmembrare în loturi, alipiri imobile, donaţii) – copie xerografiată
 • documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) – copie xerografiată
 • act de indentitate – copie xerografiată

Eliberare adeverinţe /Atestare apartenenţă la domeniul privat al municipiului Braila a unui imobil

 • cerere
 • documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) – copie xerografiată
 • acte de indentitate – copie xerografiată
 • acte de proprietate (Ordin al Prefectului, certificat de moştenitor, titlul de proprietate, sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, după caz) – copie xerografiată
 • contract de concesiune (dacă este cazul) – copie xerografiată
 • certificat nomenclator stradal (dacă este cazul) – copie xerografiată

Eliberare adeverinţe privind apartenenţa la domeniul public al municipiului Brăila

 • cerere
 • copie xerografiată contract de închiriere şi acte adiţionale (dacă este cazul)
 • copie xerografiată documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă)
Formulare necesare pentru aprobarea documentațiilor de urbanism (PUD și PUZ)
Formulare tip prevăzute de L50/1991 CU/AC/AD

Harți Zgomot Municipiul Brăila 

Pentru dezarhivare vă sfătuim să folosiți www.7-zip.org

MĂRIME FONT
CONTRAST