Direcția Arhitect Șef

Arhitect Șef – ANGHELESCU CORINA ELENA


Audiențe: Marți de la ora 14.00
Pentru înscreri numai VINERI de la ora 8:00 la 12:30 la ghișeul nr. 7bis

Contact:

Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, Etaj 2, Camera 203
Telefon : 0239 694800; 0239 619180 interior 110
e-mail: arhitectsef@primariabraila.ro

Relații cu publicul
Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, parter, ghișeul 8, ghișeul 9
Telefon: 0239 607406

Șef Serviciu: MUNTEANU MIHAELA

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 21, camera 22
Telefon: 0239 607457 – camera 21
Telefon: 0239 607456 – camera 22

Șef Serviciu: BĂRGUANU RADU
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 505
Telefon: 0239.607.471

 • Compartiment Întocmire Documentații în Vederea Concesionarii
 • Oficiul Intabulări și Evidență Carte Funciara
 • Oficiul de Evidență Cadastrul Imobiliar și Aplicarea Legilor Fondului Funciar
 • Inventariere Domeniu Privat Municipiul Brăila

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 508
Telefon: 0239.607.462

 • Oficiul Nomenclator Urban

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 337
Telefon: 0239.607.459

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 20
Telefon: 0239 607463

Adresa: Piața Independenței, nr.1, parter, camera 21
Telefon: 0239 607457

 Eliberare certificat nomenclator stradal şi număr poştal

 • cerere tip
 • acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, partaj voluntar sau dezmembrare în loturi, alipiri imobile, donaţii) – copie xerografiată
 • documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) – copie xerografiată
 • act de indentitate – copie xerografiată

Concesionare/închiriere terenuri

 • cerere
 • acte de proprietate pentru construcţii  sau pentru teren – copie xerografiată
 • acte de indentitate – copie xerografiată
 • documentaţie cadastrală avizată şi recepţionată de către O.C.P.I. Brăila – copie xerografiată
 • extras de carte funciară actualizat emis de catre  O.C.P.I. Brăila
 • acordul notarial al vecinilor, în care aceştia vor declara pe propria răspundere că nu-şi manifestă dreptul de preemţiune asupra acestui teren şi nici nu sunt în litigiu cu solicitantul şi sunt de acord cu concesiunea
 • certificat fiscal emis de către D.F.P.L. Brăila, din care să rezulte că solicitantul nu are nici un fel de datorii faţă de bugetul local

Eliberare adeverinţe /Atestare apartenenţă la domeniul privat al municipiului Braila a unui imobil

 • cerere
 • documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) – copie xerografiată
 • acte de indentitate – copie xerografiată
 • acte de proprietate (Ordin al Prefectului, certificat de moştenitor, titlul de proprietate, sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, după caz) – copie xerografiată
 • contract de concesiune (dacă este cazul) – copie xerografiată
 • certificat nomenclator stradal (dacă este cazul) – copie xerografiată

Eliberare adeverinţe privind apartenenţa la domeniul public al municipiului Brăila

 • cerere
 • copie xerografiată contract de închiriere şi acte adiţionale (dacă este cazul)
 • copie xerografiată documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă)
Formulare necesare pentru aprobarea documentațiilor de urbanism (PUD și PUZ)
Formulare tip prevăzute de L50/1991 CU/AC/AD

Harți Zgomot Municipiul Brăila 

Pentru dezarhivare vă sfătuim să folosiți www.7-zip.org

MĂRIME FONT
CONTRAST