Direcția Juridic Contencios A.P.L

Director Executiv – BRATU ANGELICA 
Curriculum vitae

Audiențe: Luni de la ora 14.00
Pentru înscreri numai VINERI de la ora 8:00 la 12:30 la ghișeul nr. 7bis

Contact:

Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, Etaj 2, Camera 204
Telefon : 0239 694820
Fax: 0239/692394
e-mail: angelicabratu@pmbr.ro

Șef Serviciu: JERCAN MARIN
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 316
Telefon: 0239.607.451, 0239.607.452
Fax: 0239/692394

Șef Birou: STRATON MIRELA
Adresa: Strada Mihai Eminescu nr. 33 (intrare din strada Petru Maior) etaj 1
Telefon: 0239.611.020
Fax: 0239.611.020
e-mail: mirelastraton@pmbr.ro
            autoritateatutelara@pmbr.ro

ANUNȚ

Începând cu data de 28.12.2020, având în vedere Decizia Nr. 795/04.11.2020 a C.C.R., publicată în M.O. Nr. 1299/28.12.2020, atribuțiile autorității tutelare cu privire la: 

 •  numirea curatorului special/autorizarea tutorelui persoanei pusă sub interdicție pentru reprezentarea acesteia la dezbaterea procedurii succesorale și încheierea actelor de dispoziție (vânzare-cumpărare, donații, efectuarea de operațiuni bancare)
 • prezentarea/verificarea dărilor de seamă si toate celelalte demersuri privind controlul  exercitării tutelei

revin instanțelor competente (secțiilor, completelor specializate pentru minori și familie), cărora vă rugăm să vă adresați, până la adoptarea modificărilor la Codul Civil.

Șef Birou: VASILOIU CARMEN ANGELICA
Adresa: Piata Independenței, nr.1, parter, camera 19
e-mail: autorizaricomerciale@pmbr.ro
Telefon: 0239.607.458, 0239.607.454

Fax: 0239/692394

Autorizare Activități Comerciale
Pentru depunere/ridicare documente/avize: Ghișeul 3, Luni – Joi: 8.00 – 12.30


Program cu Publicul Registratură:
Luni – Joi: 8:00 – 16:30
Vineri: 8:00 – 14:00


Documente necesare eliberării dispozițiilor de curatelă specială pentru reprezentarea/asistarea minorilor la dezbaterea succesiunilor:

 • Adresa emisă de catre biroul notarial unde se dezbate succesiunea, prin care se solicită instituirea curatelei speciale în cazul minorului;
 • Copie act de identitate minor (C.I. pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani)
 • Copie certificat de naștere minor
 • Copie act de identitate al curatorului special
 • Copie act de identitate al părintelui supraviețuitor;
 • Copie certificat deces

Documente necesare eliberarii dispozițiilor de curatelă specială pentru reprezentarea/asistarea minorilor la încheierea actelor de dispoziție (vânzare, cumpărare. donație, partaj)

 • Adresă emisă de catre biroul notarial unde are loc încheierea actelor prin care se solicită instituirea curatelei speciale în cazul minorului;
 • Copie act de identitate/minor (C.I. pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani)
 • Copie certificat de naștere minor
 • Copie act de identitate al curatorului special
 • Copie acte de identitate părinți (în cazul în care unul dintre părinți este decedat copie certificat deces al acestuia)
 • Copie certificat de moștenitor
 • Copie a actului bunului care face obiectul încheierii actului notarial (certificat moștenitor, contract vânzare cumpărare)

Mențiune:
Este necesar ca persoana care va fi numită curator special al minorului să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu sufere de afecțiuni neuro-psihice și să aibă domiciliul pe raza Municipiului Brăila 

Documente necesare eliberării dispozițiilor de autorizare a reprezentantului legal (părinte) al minorului pentru efectuarea operațiunilor de retragere a unor sume de bani/lichidare/închidere conturi bancare deschise pe numele minorului:

 • Cerere adresată Primarului Municipiului Brăila, formulată de reprezentantul legal al minorului în care va menționa motivul retragerii unor sume de bani/lichidare/închidere conturi bancare deschise pe numele minorului
 • Copie act de identitate minor (C.I. pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani)
 • Copie certificat de naștere minor
 • Copie act de identitate al reprezentantului legal al minorului
 • Copie certificat de deces părinte decedat
 • Copie extras cont bancar

Adresele birourilor notariale către Biroul de Autoritate Tutelară precum și cererile formulate de reprezentanții legali ai minorilor, pot fi depuse la:

 • Registratura Generală a Primăriei Municipiului Brăila, ghișeul nr. 2 din Piața Independenței nr. 1
 • Fax: 0239/611.020
 • E-mail: autoritateatutelara@primariabraila.ro