Direcția Juridic Contencios A.P.L

Director Executiv – BRATU ANGELICA 
Curriculum vitae

Audiențe: Luni de la ora 14.00
Pentru înscreri numai VINERI de la ora 8:00 la 12:30 la ghișeul nr. 7bis

ÎN CONTEXTUL MĂSURILOR ANTICOVID 19, PENTRU PROTECȚIA DUMNEAVOASTRĂ, SE MENȚINE SUSPENDAREA TEMPORARĂ A AUDIENȚELOR.

ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ VĂ RUGĂM SĂ TRANSMITEȚI SOLICITĂRILE  DUMNEAVOASTRĂ  ON-LINE.

Contact:

Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, Etaj 2, Camera 204
Telefon : 0239 694820
Fax: 0239/692394
e-mail: angelicapamfil@primariabr.ro

Șef Serviciu: JERCAN MARIN
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 316
Telefon: 0239.607.451, 0239.607.452
Fax: 0239/692394

Șef Birou: STRATON MIRELA
Adresa: Strada Mihai Eminescu nr. 33 (intrare din strada Petru Maior) etaj 1
Telefon: 0239.611.020
Fax: 0239/692394
e-mail: mirelastraton@primariabr.ro

Acte necesare eliberarii dispozitiilor de curatela pentru bolnavi

 • Cerere tip;
 • Copie act de identitate al bolnavului;
 • Copie act de identitate al curatorului;
 • Copie certificat de incadrare in grad de handicap valabil numai pentru persoanele cu grad de handicap grav si care beneficiaza de asistent personal;
 • Copie certificat medico-legal eliberat de serviciul judetean de medicina legala braila, situat in incinta policlinicii nr. 2 braila
 • Adeverinta de la medicul de familie pentru curator din care sa rezulte ca nu este in evidente cu boli neuropsihice si este apt pentru curatela;
 • Copie cupon de pensie pentru persoana bolnava;

Acte necesare eliberarii dispozitiilor de curatela pentru succesiune:

 • Adresa emisa pentru autoritatea tutelara de catre biroul notarial unde se dezbate succesiunea, prin care se solicita instituirea curatelei in cazul persoanei bolnave sau minorului;
 • Copie act de identitate al bolnavului/minorului
 • Copie act de identitate al curatorului
 • Copie act de identitate al parintelui supravietuitor;
 • Copie certificat deces;
 • Copie act medical al persoanei bolnave (certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta de la medicul curant sau certificat medico legal eliberat de serviciul judetean de medicina legala situat in incinta policlinicii nr. 2 braila

Acte necesare eliberarii dispozitiilor de curatela pentru vanzarea bunuri ale minorilor / persoanelor bolnave:

 • Adresa emisa pentru autoritatea tutelara de catre biroul notarial unde se perfecteaza actele de vanzare-cumparare a bunurilor ce apartin minorilor sau persoanelor bolnave, prin care se solicita instituirea curatelei in cazul persoanei bolnave sau minorului;
 • Copie act de identitate al bolnavului/minorului
 • Copie act de identitate al curatorului
 • Copie act de identitate al parintelui supravietuitor
 • Copie certificat de mostenitor;
 • Copie act medical al persoanei bolnave (certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta de la medicul curant sau certificat medico legal eliberat de serviciul judetean de medicina legala situat in incinta policlinicii nr. 2 braila;
 • Copie actul casei ce se cumpara, in cazul in care se solicita vanzarea unui bun sau a unei cote parti dintr-un imobil ce apartine persoanei bolnave/minorul

Cererea impreuna cu actele se depun la registratura generala a unitatii administrativ teritoriale a municipiului braila.

Acte necesare lichidarii carnetelor c.e.c. ce apartin minorilor/persoanelor bolnave, cu clauza de retragere numai cu incuviintarea autoritatii tutelare:

 • Cerere adresata primarului municipiului braila, in care se va mentiona motivul lichidarii carnetului c.e.c.;
 • Copie act de identitate al bolnavului / minorului;
 • Copie act de identitate al parintelui sau reprezentantului legal al minorului/persoanei bolnave;
 • Copie carnet c.e.c.; (prima fila si fila cu soldul final si dobanda aferenta acestuia);
 • Copie act medical al persoanei bolnave (certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta de la medicul curant sau certificat medico legal eliberat de serviciul judetean de medicina legala situat in incinta policlinicii nr. 2 braila;
MĂRIME FONT
CONTRAST