Directia Patrimoniu

Director Executiv – PRUNDEA ELENA 
Curriculum vitae
Atribuții

Audiențe: Marți de la ora 13.00
Pentru înscreri numai VINERI de la ora 8:00 la 12:30 la ghișeul nr. 7bis

Contact:

Adresa: Brăila, Piaţa Independenţei Nr. 1, Etaj 3, Camera 338
Telefon : 0239 607469
Fax: 0239/692394
e-mail: elenaprundea@primariabr.ro

Șef Serviciu: BĂRGUANU RADU
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 505
Telefon: 0239.607.471

  • Compartiment Întocmire Documentații în Vederea Concesionarii
  • Oficiul Intabulări și Evidență Carte Funciara
  • Oficiul de Evidență Cadastrul Imobiliar și Aplicarea Legilor Fondului Funciar
  • Oficiul Relații cu Publicul
  • Inventariere Domeniu Privat Municipiul Brăila

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 5 camera 508
Telefon: 0239.607.462

  • Oficiul Nomenclator Urban

Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 337
Telefon: 0239.607.459

Șef Serviciu:
Adresa: Piata Independenței, nr.1, etaj 3 camera 337
Telefon: 0239.607.459

  • Compartimentul Gestionări și Monitorizare Patrimoniu Etaj 5, camera 509, Tel: 0239 607473
  • Compartimentul Contracte, Urmărire, Concesiuni și Închirieri Etaj 5, camera 506, Tel: 0239 607470
  • Compartiment Administrativ: Etaj 3, camera 311, Tel: 0239 607464

Concesionare/închiriere terenuri
–       cerere
–       acte de proprietate pentru construcţii  sau pentru teren – copie xerografiată
–       acte de indentitate – copie xerografiată
–       documentaţie cadastrală avizată şi recepţionată de către O.C.P.I. Brăila – copie xerografiată
–       extras de carte funciară actualizat emis de catre  O.C.P.I. Brăila
–       acordul notarial al vecinilor, în care aceştia vor declara pe propria răspundere că nu-şi manifestă dreptul de preemţiune asupra acestui teren şi nici nu sunt în litigiu cu solicitantul şi sunt de acord cu concesiunea
–       certificat fiscal emis de către D.F.P.L. Brăila, din care să rezulte că solicitantul nu are nici un fel de datorii faţă de bugetul local

 Eliberare certificat nomenclator stradal şi număr poştal
–      cerere tip
–      acte de proprietate (contract vânzare-cumpărare, partaj voluntar sau dezmembrare în loturi, alipiri imobile, donaţii) – copie xerografiată
–      documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) – copie xerografiată
–      act de indentitate – copie xerografiată

Eliberare adeverinţe /Atestare apartenenţă la domeniul privat al municipiului Braila a unui imobil
–       cerere
–       documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă) – copie xerografiată
–       acte de indentitate – copie xerografiată
–       acte de proprietate (Ordin al Prefectului, certificat de moştenitor, titlul de proprietate, sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, după caz) – copie xerografiată
–       contract de concesiune (dacă este cazul) – copie xerografiată
–       certificat nomenclator stradal (dacă este cazul) – copie xerografiată

Eliberare adeverinţe privind apartenenţa la domeniul public al municipiului Brăila
–       cerere
–       copie xerografiată contract de închiriere şi acte adiţionale (dacă este cazul)
–       copie xerografiată documentaţie cadastrală (plan amplasament, plan încadrare în zonă)

Conform H.C.L.M. nr. 128/30.05.2014

  Taxă eliberare Taxă urgență *
Certificat nomenclator stradal şi număr poştal 9 lei 8 lei
Adeverinţă aparteneţă domeniul public/privat 10 lei 8 lei
Copie conform cu originalul 10 lei/pag.
Copie necertificată 1 leu/pag.

*Taxele speciale/de urgenţă se achită cu anticipaţie

MĂRIME FONT
CONTRAST