Serviciul Public Local de Evidență a Persoanei

CONDUCEREA

Șef Serviciu: Comisar CRUCEANU IOLANDA MIRELA
Șef Birou Stare Civilă: DIVEICĂ EUGENIA
Atribuții S.P.C.L.E.P.

Contact:

Adresa: Brăila, Bulevardul Al. I. Cuza, nr.134
Telefon : 0239 611700
Fax: 0239 611770
e-mail: spclep@primariabraila.ro

ANUNȚ IMPORTANT
VALABILITATE ACTE DE IDENTITATE pe perioada stării de urgență

            Conform Ordonanței de Urgență nr. 34 din 26 martie 2020, emisă de Guvernul României, art. 33^2, aliniatul (1), valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

  • Șef Serviciu – Comisar șef de Poliție CRUCEANU IOLANDA – MIRELA
    • MIERCURI între orele 1300 – 1500 
    • MIERCURI între orele 1330 – 1500 etaj 1, cam. 10 și parter la camera de preluat imagini pentru persoanele cu dizabilități
  •  Șef Birou Stare Civilă – DIVEICA EUGENIA
    • MIERCURI între orele 1300 – 1500

INFORMARE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal – descarcă

MĂRIME FONT
CONTRAST