Acte necesare pentru înregistrarea nașterii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII
 Certificat medical constatator al născutului viu eliberat de Maternitate;
 Declaraţie, semnată de ambii părinţi, referitor la numele de familie al copilului, dacă părinţii au nume de familie diferite, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
 Declaraţie, dată de părintele care declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care aceștia au domicilii diferite în actele de identitate;
 Declaraţie privind motivul întârzierii, dacă nu s-au respectat termenele legale de declarare a naşterii, dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
PENTRU PĂRINŢII CĂSĂTORIŢI:
 Certificat de căsătorie – original si copie xerox;
 Actele de identitate ale părinţilor – originale şi copii xerox;
PENTRU PĂRINŢII NECĂSĂTORIŢI:
 Declaraţie de recunoaştere a copilului, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă şi consimţământul mamei dat în faţa ofiţerului de stare civilă;
 Certificatele de naştere al părinţilor – originale şi copii xerox;
 Actele de identitate ale părinţilor – originale şi copii xerox.
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
– 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu;
– 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
– 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.
În situaţia în care unul dintre părinti sau ambii sunt cetăţeni străini
– paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene – original si copie xerox şi traducerea legalizată a filei ce conţine datele de identificare; mai sunt necesare şi următoarele acte:
– certificatul de căsătorie al părinţilor şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi (originalul şi traducerea acestuia vor fi apostilate sau supralegalizate dupa caz);
– interpret autorizat, în cazul în care părintele cetăţean străin/părinţii cetăţeni străini nu cunosc limba română.
În cazul în care unul dintre părinţii sau ambii sunt minori, aceştia trebuie să se prezinte însoţiţi de reprezentantul legal.

MĂRIME FONT
CONTRAST