Taxa tonaj

www.ghiseul.ro

Plată fără autentificare Jud. Brăila Tip instituție – impozite si taxe locale Instituție – Brăila

Tipuri de taxă

Se deschide tipuri de taxe- unde se selecteză - Alte venituri – Taxă liberă trecere

Detalii

La detalii privind plata se trece nr. Auto și Ziua pentru care se face plata. Dovada plății, este obligatoriu să existe la bordul autovehiculului, asfel încat să poată fi prezentată

H.C.L.M nr. 719/20.12.2018 privind: Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și folosirea permiselor de acces auto (PERMIS ACCES AUTO – P.AA), pentru circulația autovehiculelor pe strazile Municipiului Brăila.

H.C.L.M. nr. 387/31.08.2020 privind: Stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021.

 

Masă totală maxim autorizată Lei / zi Lei / 30 zile Lei / an
Până la 3,5 t inclusiv 25 117 892
Între 3,5 t – 10 t inclusiv 29 151 1252
Între 10 t – 15 t inclusiv 32 185 1588
Între 15 t – 20 t inclusiv 38 240 2039
Între 20 t – 30 t inclusiv  45 307 2600
Peste 30 t  74   531  4623

GHID PLATĂ ONLINE

STRĂZI CU TRAFIC GREU

Pentru informații suplimentare: Tel. 0239.607.468

 

Eliberarea permisului de acces auto, pentru transporturi agabaritice se face la sediul Municipiului Brăila,
Piața Independenței, nr.1, etaj 3, cam. 335

Nr. Crt.

Masa autovehiculului agabaritic

Taxă pe km parcurs
– Lei –

1 Pâna la 10 t 44
2 Între 10 – 20 t 65
3 Între 20 – 40 t  83
4 Peste 40 t 128
MĂRIME FONT
CONTRAST